Work 2017-11-16T12:21:07+00:00

Skyltar och markeringar

– för hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatser och för ett tillgängligt samhälle

TILL WEBSHOPEN

Systemtext har marknadens bredaste sortiment av arbetsmiljöskyltar, som ständigt utvecklas och följer gällande normer och föreskrifter. Vi tillhandahåller nödskyltar, brandskyltar, skyltar för kemiska arbetsmiljörisker, varningsskyltar, förbudsskyltar, påbudsskyltar och tillgänglighetsprodukter.

Skyltar och markeringar för hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatser och för ett tillgängligt samhälle

Lagar och föreskrifter fastställer att Sverige ska ha säkra arbetsplatser. Åtgärder beskrivs av Arbetsmiljöverket i olika föreskrifter t ex AFS 2009:6 Arbetsplatsens Utformning och AFS 2008:13 Skyltar och signaler. Boverkets Byggregler, BBR 21 kap 5 anger hur utrymningsvägar ska vara utformade och skyltade.

Korrekta skyltar för en säker arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrift 2008:13 beskriver skyltars utformning och syfte med varselmärkning för arbetsmiljön. För skyltar som inte har till syfte att informera om säkerhet på arbetsplatser används trivsel och ordningsskyltar. Boverkets författningssamling BFS 2013:9 HIN. ”Enkelt avhjälpta hinder” föreskriver om skyltar och markeringar för tillgänglighet i publika lokaler.

Färgefterlysande Supernova® skyltar

Supernova® utrymningsskyltar och brandskyltar är tillverkade med en patenterad teknik av Systemtext.  Vid strömbortfall efterlyser både den vita symbolen och skyltens varselfärg: grönt för nöd, rött för brand och gult för varning.

Läs mer

Klicka på bilden för att se en större version

Handla enkelt