Skyltar och markeringar

– för hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatser och för ett tillgängligt samhälle

TILL WEBSHOPEN

Systemtext breda sortiment av skyltar och markeringer för hälsa, miljö och säkerhet riktar sig till arbetsplatser inom alla segment i samhället.

Lagar och föreskrifter fastställer att vi ska ha säkra arbetsplatser i vårt samhälle. Åtgärder för hur vi ska nå det beskrivs bl.a i Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter som t ex AFS 2009:6 Arbetsplatsens utformning och AFS 2008:13 Skyltar och signaler. Exempel på annan reglerande myndighet är Boverket, som i kap 5 i BBR beskriver hur utrymningsvägar ska vara utformade och skyltade.

Arbetsmiljöskyltar är en viktig del av kommunikationen för säkerhet i den fysiska arbetsmiljön.
Vårt breda sortiment av skyltar täcker en stor del av den kommunikation som behövs på våra arbetsplatser. Det kommer dock alltid att finnas arbetssituationer som kräver specialutformad information. Utformning av specialskyltar görs efter behovsanalys av den specifika arbetssituationen.

Rätt utformade skyltar:
– AFS 2008:13 beskriver skyltars utformning
– Boverkets författningssamling BFS 2013:9HIN.”Enkelt avhjälpta hinder” föreskriver
om skyltar och markeringar för tillgänglighet i publika lokaler.

Färgefterlysande Supernova® skyltar

Supernova® utrymningsskyltar och brandskyltar är tillverkade med en patenterad teknik av Systemtext.  Vid strömbortfall efterlyser både den vita symbolen och skyltens varselfärg: grönt för nöd, rött för brand och gult för varning.

Läs mer

Rörmärkning

Från och med 21 augusti 2018 kommer ändringar i AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker. Den nya benämningen 2018:2 Kemiska arbetsmiljörisker är den som kommer gälla och det är en stor förändring gällande de viteskrav på rörmärkning som alla måste känna till. Tryckluft kommer inte per 21/8 vara förenat med vite längre, dock kvarstår kravet på märkning av rör med tryckluft.

Ändringen lyder enligt 2018:2 Kemiska Arbetsmiljörisker 20§: ”Den arbetsgivare som inte har märkt en eller flera rörledningar med farliga kemiska produkter enligt kravet i första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 52 §. För rörledningar som endast innehåller tryckluft och saknar märkning utgår ingen sanktionsavgift”

Läs gärna den nya med ändringar här: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs_2018_2.pdf

Korrekta skyltar för en säker arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrift 2008:13 beskriver skyltars utformning och syfte med varselmärkning för arbetsmiljön. För skyltar som inte har till syfte att informera om säkerhet på arbetsplatser används trivsel och ordningsskyltar. Boverkets författningssamling BFS 2013:9 HIN. ”Enkelt avhjälpta hinder” föreskriver om skyltar och markeringar för tillgänglighet i publika lokaler.

Klicka på bilden för att se en större version

Handla enkelt