Bygglov

I områden som omfattas av en detaljplan behövs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar. Systemtext kan hjälpa till med bygglovshanteringen för dina skyltar. Under projektets gång får du information om när bygglovet har gått igenom.