Energikalkyl

En energikalkyl är ett värdefullt underlag när man ska besluta om att investera i solfilm. Vi registrerar värden för den aktuella fastighetens fönster och räknar ut hur mycket mindre solenergi som kommer in med vald solfilm, samt hur ljustransmissionen påverkas. Genom energikalkylen får vi fram vilken effekt solfilmen har, innan den monteras.

Solfilm gör att kylbehovet minskar under soliga dagar, vilket förlänger AC-anläggningens livslängd, ger en jämnare temperatur och ett behagligare klimat i fastigheten. Eftersom energikalkylen visar hur mycket mindre energi som kommer in genom fönstren vet man också hur mycket kylbehovet minskar. Det minskade kylbehovet ger en energibesparing med ROI normalt inom fem år. Mindre energianvändning är en mycket positiv miljöeffekt av solfilm.

ROI normalt inom fem år!