Hänvisningsskyltar

Det finns olika typer av hänvisningsskyltar, men gemensamt är att det är en vägledande informationsskylt som talar om vart vi lokaliserar en viss plats. Det kan vara bildliga orienteringskartor eller skyltar med ren textinformation. Ofta består hänvisningsskyltar av plåt eller plast, med utskuren foliedekor på. Denna typ av skylt förankras oftast i marken eller på stolpar (för utomhusmiljö) eller på väggen (för inomhus- och utomhusmiljö).

Tydlig information till besökarna blir aldrig överflödig.