Systemtext har egna montörer  samt ett omfattande montagenätverk som täcker in hela Norden och Norra Europa.
Systemtext monterar allt från fordonsdekor, fasadskyltar till pyloner.
Alla montörer är specialutbildade och innehar ID06.

Montage

Montage av bildekor