Säkerhetsfilm

Säkerhetsfilm skapar trygga fastigheter med skydd åt personer och egendom – dygnet runt, året om! Filmerna skyddar mot inbrott, genom att hålla glassplitter på plats och försvårar intrång eller ”smash and grab”. Säkerhetsfilm finns också för repskydd samt för att minimera vandalism eller skadegörelse.

Säkerhetsfilm är ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med säkerhetsglas. Säkerhetsglas har en dyr investeringskostnad samt högre underhållskostnader.

Systemtext har filmer för olika säkerhetsklassningar, t ex P2A (teststandard EN356) för inbrottsskydd/skydd mot vandalism, samt 2B2 (EN12600) för personsäkerhet.
3M™ Ultra säkerhetsfilmer klarar explosion i kombination med en speciell list som förankrar det filmade glaset med fönsterkarmen.
Säkerhetsfilm passar bra i miljöer som butiker, skolor, kontor, industrier och offentliga miljöer.

Se filmen när vi testar en glasruta: https://www.youtube.com/watch?v=BT-i7T7eO-U