Service och underhåll

Systemtext erbjuder olika serviceavtal, som kan beställas med olika frekvenser. Vi erbjuder även skräddarsydda lösningar utifrån dina förutsättningar och behov. I en service kan t ex följande ingå: kontroll av skyltar, tvättning och lagning samt förslagsrapport för eventuella skador som ej kunde åtgärdas på plats vid servicetillfället. Vi utför service och underhåll för både egentillverkade och andra skyltar.

Vi är måna om att du som kund är nöjd med vår service och genomför därför en årlig uppföljning.