Olika ljuskällor för uppladdning av efterlysande skyltar och markeringar

Efterlysande skyltar, markeringar och färg kan laddas av i princip alla typer av vitt ljus som t ex dagsljus och ljus från olika typer av artificiella ljuskällor (lysrör, LED-, halogen- och glödlampor). Vanligtvis försöker man använda sig av en kombination av dagsljus och artificiellt ljus vid inomhusbelysning, men i vissa fall tvingas man nöja sig med enbart konstgjort ljus. Normal inomhusbelysning för kontor och lagermiljö oavsett ljuskälla är minst 300 lux medan belysningen i industrilokaler oftast ligger på ca 500 lux eller mer, beroende på verksamhetens art och ljusbehov.

Hur bra efterlysande skyltar, markeringar och färg laddas, dvs hur hög efterlysningen blir efter ljusbortfall, beror både på belysningsstyrkan (antalet lux) och på vilken typ av belysning som används.

Skillnad mellan olika ljus

Som tidigare nämnts kan både ljus från lysrör och LED-lampor ladda efterlysande skyltar, men generellt ger lysrör en effektivare laddning än LED. Studier visar att skillnaden i effektivitet är ca 2-4 gånger till lysrörens favör, dvs för att uppnå en viss laddning med LED-ljus behöver belysnings-styrkan vara 2-4 gånger högre jämfört med om lysrör används. Generellt gäller också att kallvitt ljus (dvs blåtonat ljus) laddar efterlysande skyltar effektivare än varmvitt ljus. Dock, i de allra flesta miljöer där efterlysande skyltar används kommer belysningsstyrkan vara tillräcklig hög (100 lux eller mer) för att ge en fullgod uppladdning av Supernova® skyltar, oavsett om man använder LED- eller lysrörs-belysning.

Supernova® testresultat

Supernova® färgefterlysande skyltar överträffar kraven som ställs på efterlysning för utrymningskyltar enligt ISO 16069 Graphical symbols – Safety signs – Safety way guidance systems (SWGS), både vid uppladdning med LED-belysning och med lysrör!

SP Statens Tekniska Forskningsinstitut genomför regelbundet tester av våra Supernova® skyltar, för att säkerställa den efterlysande kvaliteten. Supernova® skyltarna är testade och godkända mot följande standarder:

  • ISO 16069 Graphical symbols – Safety signs – Safety way guidance systems (SWGS)
  • ISO 15370 Low-location lighting on passenger ships
  • DIN 67510 Photoluminescent pigments and products