Supernova® skyltar

– samma utseende i både ljus och mörker

På dagen ser alla skyltar lika ut, men i mörker syns skillnaden som är avgörande i ett nödläge

Arbetsmiljöverkets föreskrift om skyltar och signaler 2008:13 bilaga 2 beskriver hur skyltar ska vara utformade för att vi lätt ska upptäcka och förstå dem. Det står bl a att skyltars dimensioner samt färg- och ljustekniska egenskaper ska väljas så att skyltarna blir lätta att upptäcka och förstå och att efterlysande färger, reflekterande material, eller artificiell belysning ska användas där dagsljusinsläpp är otillräckligt.

Supernova® skyltar är utformade efter denna föreskrift. Vid strömbortfall lyser de i sina varselfärger grönt för utrymning, rött för brand, gult för varning och blått för påbud, dvs i samma färger som skyltarna har i dagsljus eller upplyst miljö. Supernova® skyltar uppfyller därmed föreskriftens krav på att ha rätt färg- och ljustekniska egenskaper för att vi lätt ska upptäcka och förstå dem oavsett om det är ljust eller vid strömbortfall.

Miljöer med Supernova® skyltar: 80 % säkrare utrymning

Enligt studien genomförd av Avdelningen för Brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola uppfattar man färgefterlysande skyltar lättare än skyltar som endast är efterlysande i vitt. Det visade sig att 80 % fler valde utrymningsvägen med Supernova® färgefterlysande skylten, vilket gör Supernova® skylten till ett säkrare val!

Supernova® skyltar är utvecklade och patenterade av Systemtext

Färgefterlysande Supernova® skyltar är tillverkade med en patenterad teknik av Systemtext, som gör att både symbol och färg fortsätter att synas vid strömbortfall. Supernova® skyltarna är tillverkade i aluminium och har en lystid på mellan 6-8 timmar. Maximal lyseffekt uppnås efter 4 timmars laddning i belysning eller dagsljus.

Supernova® Taktil hjälper människor med synnedsättningar

Supernova® Taktil är en produkt utvecklad för ett mer tillgängligt samhälle där två funktioner möts. Färgefterlysande egenskaper möter punktskrift och relief- text i en unik skylt framtagen i tester tillsammans med SRF Synskadades Riks-förbund. Målet är att hjälpa människor med synnedsättningar så att de kan orientera sig på egen hand i en utrymningssituation.

  • Grönt för utrymning
  • Rött för brand, förbud och nödstopp
  • Blått för påbud och information
  • Gult för varning

För att se vårt kompletta Supernova® sortiment, besök vår webshop.