Survey

Systemtext har kunskapen och expertisen för att på bästa sätt få din visuella kommunikation att synas. Därför erbjuder vi en survey, så att du sedan kan få underlag i form av skisser/fotomontage och original att ta ställning till.

Platsundersökningen ger oss värdefull information om t ex lämpliga mått, ytans underlag, vilken typ av fästanordning som behövs, var skylten eller dekoren ska placeras etc. Vi utför även surveyer inför arbeten med sol- och säkerhetsfilm.

En survey ger ett korrekt beslutsunderlag och är en trygghet i projektets fortsatta gång.