Teknisk info

Denna sida innehåller användbar information om materialleveranser och servicetjänster vi tillhandahåller till våra kunder.

Systemtext följer de allmänna leveransvillkoren för grafiska prestationer och Ljusreklamförbundets leveransbestämmelser för ljusskylt

Systemtext Allmänna villkor 20190123

Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer 2010 (ALG 10)
Normalvillkor utarbetade av Grafiska Företagens Förbund i samverkan med Svenska Förläggareföreningen, Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna. ALG 10 innehåller beprövade och balanserade normalvillkor särskilt avpassade för avtal om grafiska prestationer.

ALG 10 finns på svenska och engelska att ladda ned här:
ALG 10 svenska.pdf
ALG 10 engelska.pdf

Ljusreklamförbundets leverantörsbestämmelser för ljusskyltar
Ladda ner filen genom att klicka här:
Allmänna leveransbestämmelser för ljusskyltar.pdf

Systemtext follows the general delivery terms for graphical performance and the Lighting Advertising Association’s delivery rules for light sign.

Systemtext-General-Terms-ENG

Rätt underlag för högsta kvalitet

Systemtext strävar alltid efter att leverera bästa möjliga slutresultat. För att kunna uppnå detta innebär det att vi önskar ha originalen efter vissa specifikationer, se nedan. Originalen kan skickas in till oss på flera olika sätt, välj det sätt som du föredrar.

Tänk på följande:

Originalen levereras i rätt storlek eller skala, t ex 1:10. En skiss i pdf-format som visar det önskade slutresultatet är alltid att föredra. En färglikare i form av angiven Pantonefärg eller utskrift, är ett riktmärke för oss när det gäller vilka olika färgnyanser vi ska matcha mot. Systemtext kan inte garantera färgmatchning utan färglikare.

Original för skuren dekor samt skylt med skuren dekor

 • Endast vektoriserade .eps-filer eller .pdf-filer
 • Typsnitt vektoriseras (bryts ner till banor)
 • Ej överlappande konturer, endast de konturer som ska skäras ska vara med

Original för printad skylt och dekor

 • Bildernas upplösning – Filerna ska vara i 300 dpi. Om det gäller original för större format som ska synas på längre avstånd, kan upplösningen dras ner något
 • Behåll bilder i den ursprungliga färgrymden
 • InDesign-dokument – Bifoga alla länkade filer och typsnitt

Original för ljusskyltar

 • Endast vektoriserade .eps-filer eller .pdf-filer
 • Typsnitt vektoriseras (bryts ner till banor)
 • Ej överlappande konturer, endast de konturer som ska skäras ska vara med

Olika sätt att lämna in original till oss:

 • E-post: upp till 5 MB
 • Fildelningshemsidor, exempelvis Sprend.com
 • FTP-server: ftp.systemtext.se, fråga efter aktuellt lösenord
 • USB-minne
 • CD
 • DVD

Vi jobbar i följande program:

 • Illustrator
 • Photoshop
 • InDesign
 • Acrobat

Använd rätt begrepp:

Underlag