SKYLTRONDEN™

Det är viktigt att ha rätt skyltar och markeringar för hälsa, miljö och säkerhet för att få en säker arbetsplats.
Korrekt utförd arbetsmiljöskyltning förebygger skador och förhindrar olyckor på arbetsplatsen.
Arbetsmiljöverket kan utdöma viten utifrån lagstiftning och föreskrifter om skyltning och markering inte är korrekt gjord.

Vad är Skyltronden™?
Skyltronden™ är en inventering/åtgärd av arbetsmiljöskyltar för att säkerställa att en arbetsplats är korrekt skyltad efter verksamhetens behov.

När behöver en verksamhet se över sina skyltar?
-När arbetsplatsen har fel skyltning utifrån gällande lagstiftning.
-När arbetsplatsen har inaktuell skyltning utifrån verksamhetens behov.

Så här går Skyltronden™ till:
Verksamhetens behov av arbetsmiljöskyltar ses över utifrån de föreskrifter som finns för arbetsplatsens utformning och funktion.
Närvarande vid Skyltronden™:
-Skyddsombud/säkerhetsansvarig och arbetsledare för verksamheten
-Konsult från Systemtext

Tillsammans genomför man sedan Skyltronden™ med stöd av bl a verksamhetens utrymningsplan som underlag.

Inventeringsområden:
– Nöd- och brandskyltar
– Varnings- och förbudsskyltar
– Märkning av hinder och farliga områden
– Märkning avgång och transportleder
– Märkning av lagerplatser för kemiska arbetsmiljörisker
– Skyltar för personlig skyddsutrustning (påbudsskyltar)
– Befintlig skyltning